تبلیغات
اعزام دانشجو به اروپا با مجوز وزارت علوم
   Royaye Danesh Study Services  (RDSS)       E-Mail: info@rdss.ir      Address: PO Box 173, Tehran 14195, Iran      Phone: +98 (21) 44030410      Fax: +98 (21) 89773779  
   
به وب سایت مؤسسه رؤیای دانش خوش آمدید                                                                                                                                                                             امروز 
منوی اصلی
 
 
شرایط استفاده از معافیت سربازی برای تحصیل در خارج از کشور

آنچه در پی میآید پاسخ به مهمترین و رایجترین پرسشها در ارتباط با معافیت تحصیلی برای متقاضیان تحصیل در داخل و خارج از کشور است. منبع مطالب: وب سایت رسمی نیروی انتظامی

 

سئوالات و پاسخهای مربوط به معافیت تحصیلی

سئوال

پاسخ

1- آیا مشمولان غایب مجاز به تحصیل میباشند? خیر -هیچ مشمول غایبی مجاز به ادامه تحصیل نمی باشد.
2- مدت زمان معرفی فارغ التحصیلان دوره كاردانی و  بالاتر چند ماه می باشد؟ فارغ التحصیلان مقاطع دانشگاهی حداكثر ظرف 6 ماه فرصت دارند با حضور در دفاتر پلیس+10 نسبت به تعیین وضعیت مشمولیت خود اقدام نمایند
3- مدت زمان معرفی دانشجویان انصرافی و اخراجی چند ماه می باشد؟ دانشجویان اخراجی ، انصرافی و ترك تحصیل كرده حداكثر ظرف 4 ماه فرصت دارند با حضور در دفاتر پلیس+10 نسبت به تعیین وضعیت مشمولیت خود اقدام نمایند.
4-  اعاده به تحصیل دانشجویان انصرافی و اخراجی چگونه می باشد؟

1-دانشگاه با اعاده به تحصیل دانشجوی اخراجی هماهنگ باشد .

2 - اعاده به تحصیل مشروط به شركت مجدد در آزمون ورودی نباشد . 

3-از تاریخ انصراف یا اخراج بیش از 6 ماه نگذشته باشد.

4-درخواست وی برای معافیتها مورد رسیدگی قرا نگرفته باشد.

5- نحوه انتقال دانشجویان از دانشگاهی به دانشگاه دیگر چگونه امكان پذیر می باشد؟

1- با رعایت ماده16 آئین نامه اجرائی و توافق دو دانشگاه مبدا و مقصد

2- انتقال دانشجو مستلزم شركت در آزمون ورودی نباشد.

3-رعایت سقف سنوات تحصیلی.

4- اعلام درخواست انتقال به سازمان وظیفه عمومی و موافقت این سازمان
  6 - تحصیل طلاب با داشتن معافیت تحصیلی حوزوی در دانشگاهها چگونه می باشد؟ با موافقت حوزه ، طلاب مجاز به شركت در آزمون و تحصیل در دانشگاه ها میباشند و تا زمانیكه معافیت تحصیلی حوزوی اعتبار دارد طلاب می توانند همزمان در دانشگاه هم تحصیل نمایند.
7 - ادامه تحصیل متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش در دانشگاه ها چگونه می باشد؟  با موافقت سازمان مربوطه امكان ادامه تحصیل متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش میسر است.
8 - آیا متعهدین به خدمت پس از استعفا از سازمان مربوطه مجاز به تحصیل در دانشگاه ها میباشند ؟ خیر، مستعفیان متعهد خدمت در سازمان ها مجاز به تحصیل نبوده و این افراد پس از اتمام خدمت مجاز به ادامه تحصیل هستند.
9 - آیا دانشجو در حین تحصیل مجاز به درخواست معافیت پزشكی  می باشند ؟ مجاز نیستند
10 - آیا دانشجو در حین تحصیل مجاز به درخواست معافیت كفالت میباشد ؟ بلی، امكان در خواست هر نوع معافیت به جز معافیت پزشكی برای    دانشجو ی مشمول امكان پذیر می باشد.
11 - آیا دانشجویان اخراجی مجاز به شركت مجدد در آزمون می باشند؟ خیر ،دانشجویان اخراجی و انصرافی صرفاً پس از اتمام خدمت می توانند مجدداً در آزمون ورودی دانشگاهها شركت و ادامه تحصیل دهند.
12 - آیا دانشجویان انصرافی اگر  بدون غیبت به خدمت اعزام شوند مجاز به ادامه تحصیل میباشند ؟ خیر ، تا پایان خدمت مجاز به شركت مجدد در آزمون و ادامه تحصیل نمی باشند.
13 - آیا دانشجویان اخراجی پس از گذشت 6 ماه مجاز به اعاده تحصیل میباشند؟ خیر، حداكثر فرصت برای اعاده به تحصیل آن هم در صورت واجد شرایط بودن شش ماه است.
14 ـ تمدید مشمولان دیپلم فنی حرفه ای ، كارو دانش و پیش دانشگاهی متولدین نیمه دوم  هر سال چگونه می باشد؟ در صورتیكه تحصیل این دسته از مشمولان پیوسته و حضوری باشد تا مهر ماه سال بعد می توانند اعزام خود را تمدید نمایند
15 - مشمولان تا چه سنی مجاز به اخذ مدرك پیش دانشگاهی می باشند؟ این دسته ازمشمولان چنانچه حضوری در حال تحصیل باشند تا 24 سالگی مجاز به تحصیل می باشند.
16 - آیا مشولان می توانند بدون شركت در آزمون سراسری در دانشگاهها ادامه تحصیل دهند؟ برابر ماده 35 قانون خدمت وظیفه عمومی ، در حال حاضر مشمولان دیپلمه غیر غایب با داشتن برگ آماده به خدمت یا برگ معافیت موقت از خدمت دوره ضرورت و با شركت در آزمون ورودی یكی از داتنشگاهها یا موسسات آموزشی داخل كشور و قبولی در آن مجاز به تحصیل در دانشگاه می باشد.
17 - مشمولان فا رغ التحصیل مقطع كاردانی به بالا در صورت داشتن غیبت مجاز به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر میباشند ؟ خیر این دسته از افراد قبل از تعیین تكلیف قطعی مشمولیت خود مجاز به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر نمی باشند.
18 - آیابه  متعهدین خدمت (شركت ملی نفتكش، كشتیرانی و سازمان هواپیمائی) بعد از اخراج معافیت تحصیلی تعلق میگیرد؟ به متعهدین خدمت در سازمان ها بعد از اخراج معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.
19 آِیامشمولان استخدام شده از طریق پذیرش آزمون در دانشگاه های نظامی و انتظامی نیروهای مسلح پس از اخراج از معافیت تحصیلی برخوردار میشوند؟ خیر این دسته از افراد در صورت اخراج از دوره آموزش مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.
20 - شرایط درخواست معافیت تحصیلی جهت مقاطع كارشناسی ارشد و بالاتر در خارج از كشور چیست؟

1-اخذ پذیرش از دانشگاه خارج از كشور .

2 - تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و درخواست صدور معافیت تحصیلی از سازمان وظیفه عمومی ناجا.

3- نداشتن غیبت مشمول.

4- واگذاری ودیعه

5- دانشجوی انصرافی نبودن

6 - اخذ مجوز از سازمان وظیفه عمومی
21 - میزان و نوع ودیعه جهت مشمولانی كه قصد تحصیل در خارج از كشور را دارند چگونه میباشد؟

مبلغ ودیعه 000/000/150 ریال است كه به صورت نقدی، ضمانت نامه بانكی و یا وثیقه ملكی اخذ می شود

22 - آیا تحصیل همزمان با خدمت دوره ضرورت در  دانشگاه پیام نور مجاز است ؟ خیر ،منع قانونی دارد.
23 - آیا تحصیل همزمان در دو دانشگاه مجاز است? خیر، مگر دانشجویان نخبه و در چارچوب ضوابط مربوط به تحصیل نخبگان.
24 - شرایط ادامه تحصیل در مقطع دكتری تخصصی رشته های پزشكی و دامپزشكی و دندانپزشكی چگونه میباشد؟ ادامه تحصیل در مقطع دكترای تخصصی رشته های پزشكی و دامپزشكی و دندان پزشكی صرفاً با تایید ستاد كل و با عضویت در هیات علمی انكان پذیر می باشد.
25 - معافیت تحصیلی چند بار در هر مقطع تحصیلی به مشمول تعلق میگیرد؟ معافیت تحصیلی به مشمول در هر مقطع صرفاً یكبار تعلق می گیرد.
26 - به مشمولانی كه به طور غیر مجاز از كشور خارج می شوند آیا معافیت تحصیلی تعلق میگیرد ؟ خیر ، معافیت تحصیلی صرفاً برای مشمولانی كه به طریق قانونی از كشور خارج می شوند تعلق می گیرد.
27 - مشمولانی كه در خارج از كشور از معافیت تحصیلی برخوردارند پس از اخراج یا فراغت یا ترك تحصیل طی چه مدت بایستی خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی نمایند؟ این افراد حداكثر تا یك سال فرصت دارند خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی كنند.
28 - طلاب حوزه علمیه پس از اخراج یا انصراف چه مدت مهلت معرفی به وظیفه عمومی را دارند؟ چهار ماه برای معرفی خود فرصت دارند.
29 - مشمولان حوزه علمیه حداكثر تا چه سنی بایستی دوره مقدمات را به اتمام برسانند؟ حداكثر تا24 سالگی مجاز به تحصیل در دوره مقدمات می باشند.

نظر سنجی
+ از چه طریقی با موسسه رویای دانش آشنا شده اید؟
-
-
-
-
-
 
  
پیوندها
 تحصیل در افریقای جنوبی
 تحصیل در ترکیه
 تحصیل در دبیرستانهای خارجی
 دانشگاه های ایران
 دانشگاههای افریقای جنوبی
 دانشگاههای نروژ
 دانشگاههای هلند
 سازمان امور دانشجویان
 سفارت ایران در افریقای جنوبی
 سفارت ایران در نروژ
 سفارت ایران در هلند
 سفارت افریقای جنوبی در تهران
 سفارت نروژ در تهران
 سفارت هلند در تهران
 مدیر موسسه
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
شرایط,استفاده,معافیت,سربازی,ب,تحصیل,خارج,کشور,