تبلیغات
اعزام دانشجو به اروپا با مجوز وزارت علوم
   Royaye Danesh Study Services  (RDSS)       E-Mail: info@rdss.ir      Address: PO Box 173, Tehran 14195, Iran      Phone: +98 (21) 44030410      Fax: +98 (21) 89773779  
   
به وب سایت مؤسسه رؤیای دانش خوش آمدید                                                                                                                                                                             امروز 
منوی اصلی
 
 
سطح بندی دانشگاه های نروژ توسط وزارت علوم

سطح بندی دانشگاه های نروژ توسط وزارت علوم

گروه الف (ممتاز)

1.      Norwegian University of Life Sciences

2.      The Norwegian University of Science & Technology (NTNU)

3.      The University of Agder

4.      The University of Bergen   

5.      The University of Oslo

6.      The University of Stavanger

7.      The University of Tromsø


گروه ب (خوب)

1.      University of Nordland

2.      The Oslo School   Architecture and Design  

3.      BI Handelshoyskolen

4.      Model  university College-Academic Science in Logistics

5.      Norwegian School of Economics and Business administration (NHH)       

6.       Norwegian School of Sport Sciences (NIH)                               

7.      Norges musikkhogskola

8.      Det teologiske Menighetsfakultet (Theology)

9.      HBV-Buskerud and Vestfold University College

10.    GUC-Hogskolen I Gjovik

11.    Hedmark University College  

12.    Narvik University College 

13.    Oslo and Akershus University College of  Applied Sciences

14.    Telemark University College

15.    KHiB-Kunsthogskolen I Bergen

16.    Fine Art in Oslo

گروه ج (متوسط)

1.      Harstad University College 

2.      Lillehammer University College  

3.      Hogskolen I Nesna

4.      Nord-Trøndelag University College  

5.      Sogn og Fjordane University College

6.      Hogskolen Stord/Haugesund

7.      Sor-Trondelag University College

8.      Volda University College 

9.      Østfold University College 

10.    Aalesund University College

11.    Sami College(Sami allskuvla)

گروه د(ضعیف)

1.      Campus Kristiania School, Oslo

2.      Diakonhjemmet University College, Oslo

3.      Queen Maud University College, Trondheim

4.      Norwegian School of Information Technology (NITH), Oslo

5.      NLA University College, Bergen

6.      Archive Academy, Oslo

7.      Hogskulen for agriculture and rural development, KLepp

8.      Norwegian children’s Institute, Oslo

9.      Rudolf Steiner University College, Oslo

10.    Scandinavian School of Management, Stavanger

11.    Penmanship Academy in Hordaland, Bergen

12.    Westerdals School of Communication, Oslo

نظر سنجی
+ اولویت هایی که برای انتخاب محل تحصیل در خارج دارید کدامند؟ امکان انتخاب بیش از یک گزینه
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
  
پیوندها
 شرکت امید دانشگاه تهران
 آیین نامه انتقال دانشجویان پزشکی
 آئین نامه انتقال دانشجو به داخل
 تبدیل شمسی و میلادی
 پرتال جامع موبایل
 دانشگاه های ایران
 آموزش انگلیسی و اسپانیایی
 سفارت ایران در پرتوریا
 کنفرانسها در افریقای جنوبی
 پارکهای ملی افریقای جنوبی
 دانشگاههای هلند
 دانشگاههای نروژ
 دانشگاههای افریقای جنوبی
 مدیر مرسسه
 رایزنی علمی در کشورهای شنگن
 اداره کل بورس و اعزام دانشجو
 وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 سفارت ایران در نروژ
 سفارت ایران در هلند
سطح,بندی,دانشگاه,های,نروژ,توسط,وزارت,علوم,