تبلیغات
اعزام دانشجو به اروپا با مجوز وزارت علوم
   Royaye Danesh Study Services  (RDSS)       E-Mail: info@rdss.ir      Address: PO Box 173, Tehran 14195, Iran      Phone: +98 (21) 44030410      Fax: +98 (21) 89773779  
   
به وب سایت مؤسسه رؤیای دانش خوش آمدید                                                                                                                                                                             امروز 
منوی اصلی
 
 
رنکینگ بین المللی دانشگاههای افریقای جنوبی
در جدول ذیل رنکینگ بین المللی دانشگاههای افریقای جنوبی آورده شده است.  از مجموع 15 دانشگاه، 5 دانشگاه در ردیف یکهزار دانشگاه برتر جهان هستند و گزارشهای موجود حاکی از توسعه علمی سریع آنها و ارتقاء جایگاهشان در چنین جداولی است.

                                                                                                                POSITION

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

WORLD RANK  UNIVERSITY                                                               SIZE                VISIBILITY  RICH FILES      SCHOLAR

                                                                                                              

405                University of Cape Town                               722             496             256    491


509                University of Pretoria                                    369             1,235           756    72


555                Stellenbosch University                                 658             1,272           370    271


693                University of the Witwatersrand                     2,054           1,029           661    251


922                Rhodes University                                        1,774           1,349           1,080 455


1076              University of Kwazulu Natal                           989             1,921           1,036 821


1102              University of the Western Cape                     1,001           2,343           1,032 600


1446              Nelson Mandela Metropolitan University          2,429           559             3,201 2,953


1476              University of South Africa                              1,825           3,090           2,487 346


1844              University of the Free State                           2,696           4,073           1,526 819


2037              University of Johannesburg                           3,022           5,913           2,147 284


2484              North West University                                   6,865           3,769           4,971 373


4510              Cape Peninsula University of Technology                           6,570           7,106 3,946    1,988


5032              Durban University of Technology                    5,669           9,378           6,676 933


5791              University of Fort Hare                                  4,652           6,557           5,678 6,182


نظر سنجی
+ از چه طریقی با موسسه رویای دانش آشنا شده اید؟
-
-
-
-
-
 
  
پیوندها
 تحصیل در افریقای جنوبی
 تحصیل در ترکیه
 تحصیل در دبیرستانهای خارجی
 دانشگاه های ایران
 دانشگاههای افریقای جنوبی
 دانشگاههای نروژ
 دانشگاههای هلند
 سازمان امور دانشجویان
 سفارت ایران در افریقای جنوبی
 سفارت ایران در نروژ
 سفارت ایران در هلند
 سفارت افریقای جنوبی در تهران
 سفارت نروژ در تهران
 سفارت هلند در تهران
 مدیر موسسه
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
رنکینگ,بین,المللی,دانشگاههای,افریقای,جنوبی,